Skip to main content

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – Cookie-Süti kezelés

By 2022.01.01.január 15th, 2022Egyéb kategória

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Cookie/Süti kezelés/Adatkezelés

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK A MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

NHV Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) 1044 Budapest, Ady Endre utca 23, e-mail cím: foglalas@villaszalamandra.hu, www.villaszalamandra.hu

A szolgáltatás helye:

Villa Szalamandra – az Erdőszéle, 3154 Szuha-Mátraalmás, Áfonya utca 31

Villa Szalamandra – a Tisztás, 3154 Szuha-Mátraalmás, Rákóczi út 1/7

Villa Szalamandra – a Patak Partja, 3154 Szuha-Mátraalmás, Mátra út 6

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, SÜTIK FAJTÁJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő sütiket használ a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalom elemzéséhez. Ezenkívül az Adatkezelő az Ön engedélyével megosztja közösségi média-, hirdető- és elemező partnereivel az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg az Adatkezelő számára vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A cookie tájékoztató ablak felugrását követően, a weboldalon való elfogadásával és/vagy a böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatja az Adatkezelő az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalának működése érdekében.

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus

 • euCookie| www.villaszalamandra.hu| A felhasználó cookiehozzájárulási állapotát tárolja az aktuális domainhez | 1 év HTTP Cookie

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

 

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus

 • _ga | www.villaszalamandra.hu |Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet | 2 év HTTP Cookie
 • _gat |www.villaszalamandra.hu | Google Analytics által használt ráta munkamenethez szükséges időtartamig | HTTP Cookie
 • _gid |www.villaszalamandra.hu | Regisztrálja az egyedi azonosítót,amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Munkamenethez szükséges időtartamig | HTTP Cookie

A marketing sütiket az Adatkezelő a látogatók weboldal tevékenységének nyomon követésére használja. A cél az, hogy releváns hirdetések kerüljenek közzétételre az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsa őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalt a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdető számára.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus

 • com | A Google AdWords használatával újból bekapcsolja azokat a látogatókat, amelyek munkamenethez szükséges
 • _fbp | facebook | Regisztrálja az egyedi azonosítót,amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet
 • _fbc | facebook | Regisztrálja az egyedi azonosítót,amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a weboldalon a Süti nyilatkozatban foglalt hozzájárulását. A sütiket letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy megfelelően fog működni.

Az adatkezelés jogalapja az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, az oldalon elfogadja, hogy beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A sütiket az Adatkezelő nem használja arra, hogy Önt személy szerint beazonosítsa. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

Az adatkezelés továbbbi célja az idegenforgalmi adóval és az NTAK portálon történő bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás elvégzése, annak számlázása a vendegem.hu vagy a jogszabályok szerinti mindenkori portálon történő turisztikai adat regisztráció, és a helyi önkormányzat adatigénye szerinti adatközlés

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az elengedhetetlen sütik esetében hozzájárulás megadását követő 1 évig, a statisztikai sütik esetében 2 évig. Minden egyéb süti esetében a munkamenethez szükséges időtartamig.

 

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzése során adatfeldolgozót vesz igénybe. A folyamatban adatfeldolgozóként a Onisconsult Kft., és Microvilág Kft mint adatfeldolgozó, és az Ininet mint tárhely szolgáltató jelenik meg.

 

GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

A GDPR rendelkezései szerint 16. éven aluli gyermekek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A személyes adatainak az Adatkezelő rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége a személyes adatok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem áll korlátozás alatt.

Ha Ön önállóan nem jogosult a személyes adatainak az Adatkezelő rendelkezésre bocsátására, akkor Ön köteles az érintett harmadik személyek (szülői felügyeletet gyakorló személyek pl. szülő, törvényes képviselő) beleegyezését előzetesen beszerezni. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevétele és nyújtása során nem szerez arról tudomást, hogy valamely érintett személlyel kapcsolatban harmadik személy hozzájárulására van szükség a szolgáltatás igénybevételéhez, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot annak ellenőrzésére, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap, illetve a jogszerű kezelés feltételei fennállnak-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, az Adatkezelő jogosult kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

 

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

 1. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, az Adatkezelő munkatársai a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

GDPR SZERINTI HOZZÁFÉRÉS VAGY TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet, és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme kapcsán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A TÖRLÉSHEZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A fenti elérhetőségeinken keresztül léphet kapcsolatba velünk.

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi  személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

 

A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS  KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

 

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná. Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

 

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.