Skip to main content

Villa – ÁSZF

By 2022.01.01.január 16th, 2022Hasznos tudnivalók

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 1. A Szolgáltató adatai: NHV Holding Kft. Székhelye: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23. Adószám: 24879349-2-41,

Szolgáltatás helye:

 • Villa Szalamandra – az Erdőszéle, 3154 Szuha-Mátraalmás, Áfonya utca 31
 • Villa Szalamandra – a Tisztás, 3154 Szuha-Mátraalmás, Rákóczi út 1/7
 • Villa Szalamandra – a Patak Partja, 3154 Szuha-Mátraalmás, Mátra út 6
 1. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 1. Szerződő Fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötelezettsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, és a díj a szolgáltató bankszámláját történt jóváírásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződések minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.5 A Villában kizárólag azok a vendégek tartózkodhatnak, akik számára foglalást történt, és érkezés előtt, a turisztikai szabályok alapján regisztrálták az érkezésüket. Nem bejelentett vendég, kisállat fogadása, és a villában tartózkodása szigorúan tilos, és szigorú következményeket von maga után.

4.6 A vendég érkezéskor, a Villát átadás-átvételi papírral veszi át mely tisztázza a házszabályt és a mindekori ASZF szerinti, vagy azon felüli felelősségeket.

4 .7 A vendég, köteles megfelelni a mindenkori turisztikai törvény szertinti adatszolgáltatási kötelezettségének a szolgáltató felé.

 1. Lemondási feltételek

5.1. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés napját 30 azaz harminc naptári napot megelőzően van lehetőség.

5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 1. Árak

6.1. Az aktuális árak a villaszalamandra.hu weboldalon, illetve partnerünk, a booking.com weboldalán kerülnek közzétételre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA,IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA,IFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok villaszalamandra.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

 1. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt megelőzően az érkezést megelőző 30nappal tart igényt, de egyedi előzetes megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:

 1. a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértékre a hitelkártyán zárolásra kerül,
 2. b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

7.3. A Szerződő fél számláját az alábbi valutákban egyenlítheti ki:

A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra. Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a szállást az érkezés napján 15:00 – 18:00 óra között foglalhatja el (Check in) és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

8.2. Ha a Vendég az érkezés napján a szállást reggel 9 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül, de ez is kizárólag előzetes egyztetés alapján.

8.3. Átadás átvétel a Tisztás, átadás átvétel az Erdőszéle

8.4. Jakuzzi használat itt

 1. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire kisméretű háziállat általában bevihető, a Vendég felügyeletével tartható kizárólag a földszinti köves területen, előzetes egyeztetés és jóváhagyás esetén. A szálláshelyen található szauna- és wellness részlegre háziállatot bevinni szigorúan tilos.

9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

9.3. Vakvezető kutyák megengedettek.

9.4. Kisállatok után mindenkori ár szerrint /éjszaka/ kisállat kerül felszámításra.

9.5. A kisállat akkor vihető be a szálláshelyre, ha az 100%-as szobatiszta, melyért a Vendég vállalja a teljeskörű felelősséget.

9.5. Amenyiben a kisállat a szállást összepiszkítja az 30,000Ft+ÁFA külön takarítási / fertőtlenítési díj megfizetésével jár a vednég számára, vagy az esetleges bútorok speciális takarítás költségével.

9.6. További szabályok itt

 1. Dohányzási szabályzat

Az 1999. évi XLII. törvény (módosította a 2005. évi CLXXXI. törvény) – A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól – 2.§(1) bekezdése értelmében A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni. Ezek alapján a Villa Szalamandra elnevezésű szálláshelyen, mely természetben a 3154 Szuha- Mátraalmás, Áfonya út 31. szám alatt található, 3154 Szuha- Mátraalmás, Rákóczi út 1/6. szám alatt található, a3154 Szuha- Mátraalmás, Mátra út 6. szám alatt található,dohányozni a helységen kívül, a bejárattól legalább 5 méteres távolságban, az arra kijelölt helyen lehet.

 1. A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve létesítményt.
 2. b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatón, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
 3. c) a Vendég fertőző betegségben szenved
 4. d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
 5. e) nem tartja be a villa átadás-átvételi aláírt dokumentum alapján a szabályokat

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. A Szolgáltató köteles:
 2. a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra biztosítani.
 3. A vendég betegsége, halála

13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.2. A vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igéyt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13.3. A vendég, érkezés előtti 30 napban történt bármiféle megbetegedése esetén a szolgáltató a megfizetett 100%-os díjra mint meghíúsulási kötbért igényt tart, amennyiben a vendég a szállást le akarja mondani. A szállás időtartam esetlegesen csúsztaható a szolgáltatóval egyeztetve hétköznapokra.  A vendég, saját igénye szerint saját utazásbiztosítást köthet saját költségén az ilyen esetekből eredő kárának enyítésére.

 1. A Szerződő fél jogai

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.3. A Vendég panaszvételi joga a szálláshelyről történt elutazást követően megszűnik.

 1. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben, ajánlatban meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.

15.3. A szerződő fél a szálláshelyen található mindennemű gépet, berendezést (konyhai eszközök, szauna, wellness-részleg gépei, kandalló (csempekályha), stb) kizárólag saját felelősségére, a felhasználás mikéntjének ismeretében és legjobb tudása szerint eljárva, rendeltetésszerűen használhatja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, sérülésekért a Szerződő fél kártérítési felelősséggel tartozik.

 1. A Szerződő félek kártérítésének felelőssége

A Vendég mindazon okozott károkért és hátrányokért felelős a szolgáltató felé, melyeket a Vendég vagy kísérője, vagy azok állatjai, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek/vendégek hibájából a Szolgáltató elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 1. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az általa okozott károkat nem téríti meg, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt, de a szolgáltató polgári peres úton azt követelheti is.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató köteles:
 2. a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderek szerint teljesíteni
 3. b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
 4. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítmények belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A felelősségvállalás a villa átadás-átvételi aláírt dokumentuma szerint történik.

19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahova a Vendég nem léphet be. Ezek a helységek a kazánház és a mosókonyha. Az ilye helyek történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell , és minden szükséges adatot rendelkezésre kell bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.1.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre jegyzőkönyvben rögzítetten , kifejezetten átvette (de ez nem kötelem az szolgáltatóra nézve), semmilyen más esetben ezekért a szolgáltató nem vállal semmilyennemű felelősséget.

 1. Vis major

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezései), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelezettségének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a helyi törvény rendelkezési az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.